သတင်းများ

ဒလမြို့တွင် ရပ်ရွာလူထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

မတ်လ၊ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊…

အသိပေး ကြေညာချက်

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပျံ့နှံ့ဖြစ်ပွားနေသည့်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ…

လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပြသင်တန်း

လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ…

လူ့အခွင့်အရေး အသိအမြင်ဖွင့် သင်တန်း

Equality Myanmar September 5, 2019 လူ့အခွင့်အရေးအသိမြင်ဖွင့်သင်တန်း…

လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်သင်တန်း

Equality Myanmar August 23, 2019 လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ဆိုင်ရာသင်တန်းကို…