ထိန်းသိမ်းခံရချိန်တွင် ရသင့်သောအခွင့်အရေးများ – ၁၆၁

ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်မှာဘာအခွင့်အရေးတွေရှိသလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။