ယနေ့မှသည် အနာဂတ်ဆီ

https://youtu.be/RV91jN4hr4g  

လူအစုလိုက်သတ်ဖြတ်မှုဝန်ခံထားတဲ့ တပ်သားနှစ်ဦး ICC ကိုရောက်

ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်က…

UPR အစီရင်ခံစာ မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနား

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လ…

UPR လုပ်ငန်းစဥ်သို့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်း

UPR လုပ်ငန်းစဥ်သို့အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်း ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ…