ညီမျှခြင်းမြန်မာ၏ ၂၀၁၆ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ

ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် လူ့အခွင့်အရေးပညာရေးနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု မှတဆင့်တစ်ဦးထက်ပိုဘာလဲဆိုတော့အားကောင်းတဲ့နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးလျှက်ရှိပါသည်။