လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလှည့်ကျ သုံးသပ်မှု (ယူပီအာ) ဒုတိယအကြိမ် (၂၀၁၅-၂၀၂၀) အလယ်ကာလ အစီရင်ခံစာ

၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်သည့် Universal Periodic Review (UPR), လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအောက်ရှိတစ်ကြိမ်လေးနှစ်လုံးကို 192 ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကလူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်ကပါဝင်ပတ်သက်ရသောထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနှစ်သာရထဲမှာတစ်ဦးကနိုင်ငံပိုင်မောင်းနှင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်လည်းတိုးတက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မှာလူထုအခြေပြုလူ့အဖွဲ့အစည်းသွင်းအားစုများနှင့်ပါဝင်မှုများအတွက်လုံလောက်သောအာကာသခွင့်ပြုပါတယ်။