မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးရေး ကြိုးပမ်းမှု

မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အားထုတ် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေသော်ဌားလည်း မြန်မာအစိုးရသည် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း ( သို့ ) အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပါဝင်ခြင်း မလုပ်ရသေးပါ။ အဆိုပါ စာချုပ်သည် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ(Universal Bill of Rights) ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် လည်း အရေးကြီးပါသည်။ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ စာချုပ်တွင် အလျင်အမြန် ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် အရေးကြီးကြောင်း အသိပညာ ပေး မှုများ မြှုင့်တင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ညီမျှခြင်းမြန်မာမှ တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး စီမံကိန်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ မဟာဗျူဟာမြောက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အဆိုပါကိစ္စအား စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု လုပ်ဆောင်ရန် အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို အသိပညာပေးခြင်းနှင့် စွမ်းရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ မှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ စာချုပ် (ICCPR)ကို မြန်မာအစိုးရမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် အတည်ပြု ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးခြင်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုမို နီးကပ်လာ စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မိမိတို့သည် ဒေသတွင်း အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၄၄ ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များကို စုစည်း၍ ICCPR လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ (ICCPR action Group) ကဲ့သို့သော ကွန်ရက်များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အသိပညာပေးသင်တန်းပေးခြင်းတို့မှ တစ်ဆင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းများ(stakeholder)အား အိုင်စီစီပီအာ နှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာပေးမှု များဆောင်ရွက်နေပါသည်။

ဤစီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုး ထောက်ခံရေး စည်းရုံးပွဲ တစ်ခုအား ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ကျင်းပဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ကာ ထောက်ခံ လက်မှတ်ပေါင်း ၁၀.၀၀၀ ကျော်ကိုနိုင်ငံအတွင်း ကောက်ယူ စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။


Link to ICCPR Action Group Facebook