မာတီမီဒီယာ

အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြင်ဆင်ခြင်း

https://youtu.be/wEEjfIZaiO8 ကုလသမဂ္ဂအဆောက်အဦးအတွင်းပြုလုပ်သော…

UPR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သံတမန်များကို တွေ့ဆုံစည်းရုံးခြင်း

https://youtu.be/r9mPFOno5-8 ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး…

ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း-၁၆၃

လူအချင်းချင်းဖြစ်သော်လည်း…

လမ်းပြသူ - မှတ်တမ်းဗွီဒီယို

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး(Community…