အားလုံးအတွက်လူ့အခွင့်အရေး (ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရန်ပုံငွေအစီအစဉ်)

အားလုံးအတွက် လူ့အခွင့်အရေးစီမံကိန်းသည် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဥရောသမဂ္ဂ၏ ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ် အရ ရန်ပုံငွေ အထောက်အပံ့ ရရှိထားသော ညီမျှခြင်းမြန်မာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး မဏ္ဍိုင်နှင့် ဒီစီအေ/အန်စီအေ အဖွဲ့သုံးဖွဲ့မှ ပူးပေါင်း၍ ဦးစီးဦးဆောင် ပြုသည့် စီမံကိန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ဒေသကြီး ခြောက်ခုတို့မှ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အုပ်စုများနှင့် အစိုးရဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးတွဲလျက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါစီမံကိန်းအား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဒေသ ခြောက်ခုတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကချင်၊ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း၊ မွန်၊ ကရင်၊ တနင်္သာရီနှင့် မန္တလေးတို့တွင် ညီမျှခြင်း မြန်မာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး မဏ္ဍိုင်တို့မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ယင်း စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပူးတွဲ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအပိုင်းတို့အား ဒီစီအေမှ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပါသည်။

ယင်းစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာဒေသခံ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ ၅၅၀ ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆောင်ရွက်နေသည့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၁၈ ဖွဲ့၊ နိုင်ငံအဆင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကွန်ရက် ၅ ခု၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၁၀၀( လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ)၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ မှ အဖွဲ့ဝင် ၂၀၀ တို့၏စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထို့သို့ လုပ်ဆောင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင် တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ကွန်ရက်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ အသိုက်အဝန်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အဓိကကျသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာရပ်များကို ဖော်ထုတ်တင်ပြဖြေရှင်းနိုင်စေရန် အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ခွဲဝေမှု ပေးခြင်းတို့ ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

https://www.facebook.com/rightsforall2/
https://www.facebook.com/EIDHR