နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံရုံးများ

ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် တိကျသေချာပြီး နောက်ဆုံးပေါ် လူ့အခွင့်အရေး သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အသိအမြင်များကို မြန်မာနိင်ငံတွင် လူ့အခွင့ိအရေးပညာပေးဆောင်ရွက်မှု နှင့် ပြောင်းလဲမှုတို့အတွက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေး ဖွံံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအပေါ် အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အမြင်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့နှင့် သံရုံးများနှင့်လည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ဒေသခံ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း

ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် နိုင်ငံအဆင့် နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတွင်းအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးပါဝင်မှုကို ဦးတည်သည့် ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မှု ကို စတင်လျက်ရှိကြသည့် အမျိုးမျိုးသော ဒေသခံ ရပ်ရွာအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးနီးကပ်ကပ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အကြံဉာဏ်နှင့် လမ်းညွှန်ပေးမှုတို့ဖြင့် ၎င်းတို့အား ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းလက်တွဲ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တရားမျှတပြီး သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော ဥပဒေမူဘောင် တစ်ရပ် ဖြစ်လာရန်အတွက် ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုရှိသည့် ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့ မဟုတ် ပယ်ဖျယ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ရန် အားထုတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် အထူးသဖြင့် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းလျက် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် အမျိုးမျိုးသော လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးဖိုရမ်၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဖိုရမ်နှင့် အခြား နိုင်ငံအဆင့် ကွန့်ဖရန့်အစည်းအဝေးများကို စီစဉ်ကျင်းပဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများထဲမှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

ညီမျှခြင်းမြန်မာ၏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုအပေါ် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချဉ်းကပ်နည်း မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသနှင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတို့တွင် လူ့အခွင့်အရေးအတွေ့အကြုံ ၁၅ နှစ်အထက် ရှိထားပါသည်။ မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လိုသည့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို အားပေးကူညီထောက်ပံ့ခြင်းကို ဗဟိုပြုသည့် အသိုက်အဝန်း အခြေပြု ချဉ်းကပ်နည်း ဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ၊ ဒေသတွင်းနှင့် ဒေသခံ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းများ (stakeholder) နှင့် အတူ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုရလဒ်များကို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ရေရှည် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှု တည်ဆောက်ခြင်းတို့တွင် အလေးပေး လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ တစ်ဆင့် တရားဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး မဟာဗျူဟာတို့အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်လျာထား အုပ်စုများ၏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းတိုင်းကို သင့်တော်ကောင်းမွန်လာအောင် ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့် အကျိုးရှိရှိ ဆောင်ရွက် အသုံးပြု လျက်ရှိပါသည်။