မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြေခံပြည်သူလူထု အား လူအခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးရန် ကူညီခြင်း

ဤစီမံကိန်းသည် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းပင် မြန်မာ့ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ကွာဟချက်ကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဆိုပါကွာဟချက်များကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ရပ်ရွာလူထုစည်းရုံးခြင်းနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းတို့မှတစ်ဆင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် ရန်ကုန်၊ ပဲခူးနှင့် လွိုင်ကော်မြို့များနှင့် အနီးတဝိုက်နေရာများမှ ဖယ်ကျဉ်ခံအုပ်စုများ ဖြစ်သော လိင်တူချစ်သူများ (LGBT)၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများနှင့် နေရပ်တိမ်းရှောင်စွန့်ခွာရသူများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတိုးတက်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် ပြည်တွင်း အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းသုံးဖွဲ့ ၏ အဖွဲ့အစည်း စွမ်းဆောင်ရည် အရည်အသွေးနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး စွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါမည်။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ငွေများ ခွဲဝေချထားပေးခြင်းဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားမှု အခြေပြုသည့် ရှုထောင့် မှ ဒေသတွင်း ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် ရပ်ရွာလူထု စည်းရုံးခြင်းနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး စီမံကိန်းတစ်ခု ကို ထိထိရောက်ရောက်နှင့် ခိုင်မြဲစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်တတ်ရန် အလို့ဌာ အဆိုပါအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အရည်အသွေးပိုင်းကို ပျိုးထောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို ဦးတည်ထားသော အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း အရည်အသွေးတိုးတက်လာစေရန် ရည်မှန်းသကဲ့သို့ ရပ်ရွာလူထုတွင်း ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းငယ်များ သည်လည်း ဦးတည် နယ်မြေများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေး အတွက် အပြုသဘောဆောင်သော ရလဒ်များ ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ပေးခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများသည် သင်တန်းသားများအတွက် လွန်စွာမှ အသုံးဝင်မည်ဆိုလျှင် ယင်းဆောင်ရွက်မှု အကျိုးမှာ ရေရှည်ခိုင်မြဲ မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရလဒ် ပေါ်ထွက်ရန်လည်း ဤစီမံကိန်းမှ ထောက်ကူပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဖြန့်ဖြူးထုတ်ဝေရေးအတွက် အလို့ဌာ စီမံကိန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် ဦးတည် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့ ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေရထားသော စီမံကိန်း ၏ ဆင့်ပွားတစ်ခု အနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်များရေရှည်တည်တံ ခိုင်မြဲရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင်တန်းလက်စွဲစာအုပ် သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ လမ်းညွှန်ကဲ့သို့သော အနည်းဆုံး သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်မျိုးကို တစ်ဖွဲ့စီမှ ထုတ်ဝေသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။