လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးမှုမြင့်တင်ခြင်းနှင့် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း အစီအစဉ်

လူ့အခွင့်အရေးဆရာဖြစ်သင်တန်း

လူ့အခွင့်အရေး ဆရာဖြစ်သင်တန်းသည် နည်းပြများ၏ စေ့စပ်ဆော်သြပေးမှု စွမ်းရည်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတကို မိမိတို့အရပ်ဒေသတွင်းရှိ အကြောင်းအရာများနှင့် ဆက်စပ်ပြီး သိရှိနားလည်လာစေနှင့် နည်းပြများမှ သင်တန်းဆင်းသည်နှင့် ၅ ရက်တာ ဆင့်ပွား လူအခွင့်အရေးအမြင်ဖွင့် သင်တန်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော အကြောင်းအရာအလိုက် သင်ခန်းစာပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

ဆင့်ပွားလူ့အခွင့်အရေးအမြင်ဖွင့်သင်တန်း

ဆင့်ပွားလူ့အခွင့်အရေး အမြင်ဖွင့်သင်တန်းသည် လူ့အခွင့်အရေးဆရာဖြစ်သင်တန်း၏ နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး နည်းပြသင်တန်းဆင်းများအတွက် မိမိဒေသရှိ လူထုနှင့်ထိစပ်ပြီး လက်တွေ့ကွင်းဆင် သင်တန်းပေးခြင်း အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ ထိုအစီအစဉ်ကို “ညီမျှခြင်း–မြန်မာ”၏ နည်းပြဝန်ထမ်းများမှ စောင့်ကြပ်မှုများ ပြုလုပ်ရပါသည်။

နည်းပြ မွမ်းမံသင်တန်း

နည်းပြ မွမ်းမံသင်တန်းသည် သီတင်းပတ် ၂ ပတ်အကြာပြီး နည်းပြများ၏ သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်သုံသပ်ခြင်းနှင့် သင်ခန်းစာများကို မျှဝေခြင်းများကို ပြုလုပ်သည်။ ထိုပြင် နည်းပြများအတွက် ထပ်ဆင့် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဗဟုသုတများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာများကို နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရရှိစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

လူထုလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်

လူထုလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်သည် လူ့အခွင့်အရေး သင်တန်းသူ/သားဟောင်းများမှ ရေရှည်တည်တံသော လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ရပ်ရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး အသေးစားဘဏ္ဍာရေး ထောက်ပံ့မှုများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုများကိုပြုလုပ်သော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

သင်တန်းသူ/သားဟောင်းများ အစည်းအဝေး

သင်တန်းသူ/သားဟောင်းများ အစည်းအဝေးကို “ညီမျှခြင်း–မြန်မာ”၏ သင်တန်းဆင်းများအချင်းချင်းအကြေား အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ခြင်းဖြင့် သင်ယူခြင်း၊ ကွန်ယက်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေပြု ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။