ဗဟိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် ညီမျှခြင်းမြန်မာ၏ စည်းရုံလှုံ့ဆော်မှု နည်းဗျူဟာ သည် ကျောရိုးတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်ပြီး အဖွဲအစည်း၏ အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ် လွန်ခဲ့သော နစ်များမှ စတင်တည်ဆောက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်သည် ထိရောက်သော ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် လူမှုအခြေပြုစည်းရုံးမှု နည်းဗျူဟာနည်းလမ်းများဖြင့် လူအခွင့်အရေး ကာကွယ်သူများ၊ လူမှုအရပ်ဖက်အဖွဲအစည်းများ၊ ဥပဒေပြုသူများ၊ အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအတွက် ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် မှုဝါဒများချမှတ်ရာတွင် လူအခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာရန် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်စေရန် နှင့် နိင်ငံသားတို့၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖော်ပြဖြည့်ဆည်းနိင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ဗဟို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးရရှိသင့်သူများ၊ ၎င်းတို့ကို ကိုယ်စားပြုသူများကို ပုံမုန် စည်းရုးံလှုံ့ဆော်မှုသင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ထိန်းကျောင်း အကြံပေးလမ်းညွှန်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး တာဝန်ရှိသူများ အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကို ဆွဲဆောင်စည်းရုံးဆက်ဆံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အထောက်အထား အစီရင်ခံစာများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အဓိက လူအခွင့်အရေး ကိစ္စရပ်များကို သုတေသနပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင် ပြည်သူ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု မြင့်တက်လာစေရန်၊ ကဏ္ဍရပ်များဆုံဖြတ်ချက်ချရာများတွင် ပြည်သူများပါဝင်အကြံပေးနိင်ရန် ပြည်သူ့ ထိတွေဆံဆက်မှုကို တိုးတက်ခိုင်မာလာစေရန်လည်း နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ညီမျှခြင်းမြန်မာသည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးစာချုပ်ကို မြန်မာနိင်ငံမှ လက်မှတ်ထိုးနိင်အောင်ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်နေပြီး၊ ကလေးအခွင့်အရေး ဥပဒေ၊ သတင်းအချက်အလက်ရပိုင်ခွင့် ဥပဒေ၊ ဥပဒေ ရပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ လွှတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ အမုန်းစကားတားဆီးရေးဥပဒေ စသည် နိင်ငံတော်အဆင့် မူဝါဒ၊ ဥပဒေ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ညီမျခြင်းမြန်မာ၏ အဓိက ဗဟို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များမှာ

၁။ ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲအစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း (လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြန်မာနိုင်ငံလူအခွင့်အရေး ကော်မရှင် စသည်….)

၂။ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်သူများနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု သင်တန်းများနှင့် နည်းပြလမ်းညွှန်မှု သင်တန်းများပို့ချခြင်း

၃။ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကြား ဆက်သွယ်ရေး တိုးတက်လာစေရန် နေပြည်တော် လေ့လာရေး ခရီးစဉ်များ

၄။ မြန်မာ လူ့အခွင့်အရေး သုတေသနစာတမ်းများ၊ မှုဝါဒ ဆန်းစစ်မှု မှတ်ချက်များ၊ ကြေညာချက်များနှင့် မှတ်တမ်းတင်မှုများ