အစီုးရတာဝန်ရှိသူများနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအကြား ချိတ်ဆက်မှုများ အားကောင်း ခိုင်မာလာစေခြင်းဖြင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် တာဝန်ခံမှုနှင့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုတို့ကို မြှင့်တင်ခြင်း

ဤစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများမှ မြို့နယ်၊ ပါတီ၊ နေရပ်နှင့်ကော်မတီ အလိုက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းကို ရှာဖွေနိင်သည့် မကြာသေးမီက လွှင့်တင်ခဲ့သော မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ပွင့်လင်းလွှတ်တော် အပလီကေးရှင်း သုံးစွဲမှု တိုးတက်မြှင့်မားလာရန်၊ လွှတ်တော်နှင့် ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းမှ တစ်ဆင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံတတ်မှုတို့ကို ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန် မွန်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ ပြည်တွင်း အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၃)ဖွဲ့အား စွမ်းရည် မြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံကိန်းတွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှု အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းတွင်း အရည်အသွေး စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အတွေ့အကြုံ မျှဝေခြင်း တို့ ပါဝင်ပါသည်။ စီမံကိန်းအပြီးတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံတတ်မှုတို့ ခိုင်မာအားကောင်းရေးကို ရည်ရွယ်လျက် ထိရောက်သော ဦးတည်မှုများဖြင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု အစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ဦးတည်ထားသော အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်လာမည် ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် အဆိုပါ ဦးတည်ထားသော အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပွင့်လင်းလွှတ်တော် ဖုန်း အပလီကေးရှင်း သုံးစွဲရာတွင် ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အားပေးရန်နှင့် မိတ်ဆက်တင်ပြနိုင်စေရန် လွှတ်တော်မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှုင့်အတူ ချိတ်ဆက်ကာ ရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဆင့်ပွား လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အနေအဖြစ် ဤစီမံကိန်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံတတ်မှုအကြောင်း ရိုက်ကူးထားသော ပညာပေးရုပ်သံဗီဒီယိုများကို ယူကျု့တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်နှင့် မဇ္ဈိမ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ဗမာ့အသံ ရုပ်သံလိုင်းတို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ဤစီမံကိန်းတွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ငွေစာရင်း ကြီးကြပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ သင်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြန့်ဝေရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရှိကာ ပိုမို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် နည်းလမ်း မြင့်မားလာရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် အာရှ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ လုပ်ငန်းများ၌ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူ ပေးနိုင်မည့် ကဏ္ဍတစ်ရပ်ကို ဤစီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။