ကလေးသူငယ်လူကုန်ကူးခံရခြင်း တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ (United Against Child Trafficking (United ACT)

၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့သည့် ဤအစီအစဉ်သည် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် ညီမျှခြင်းမြန်မာ၏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု အစီအစဉ်တွင် အဓိကဆောင်ရွက်နေသည့် ဆောင်ရွက်မှု တစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ လူကုန်ကူးခံရသော ကလေးများ၊ ထိခိုက်ခံ ကလေးများနှင့် ထိခိုက်နိုင်ချေ ရှိ သော ကလေးများအားပြဇာတ်များမှ တစ်ဆင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အသိပညာ ရရှိစေရေးနှင့် ပညာပေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့နှင့် ပူးတွဲ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း အပြင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာရှ ရှိ ကလေးလုပ်သား ပပျောက်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် အလေးပေးလုပ်ဆောင်သည့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ United ACT မှ အကျိုးခံစားခွင့် ရထားသူများက ဖန်တီးမှုအားကောင်းသော ဇာတ်လမ်းနှင့် စာရေးခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာလှုပ်ရှားမှု၊ နောက်ခံအသံများ၊ ဂီတ နှင့် သရုပ်ဖော် ပြဇာတ်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် အခြေခံ အရည်အသွေး များကို လေ့လာလျက် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ ကို ပုံဖော်ခြင်းနှင့် အကြောင်းအရာ ကိစ္စရပ်များကို အနုပညာမြောက်စွာ ဖော်ပြနိုင်ရန် မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုသည် အရေးကြီးသဖြင့် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်မှု ကို မြှင့်တင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြပါသည်။

United ACT အစီအစဉ်အောက်တွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်-

၁။ အာရှတိုက်နှင့် မြန်မာနိင်ငံရှိ ကလေးသူငယ် လူကုန်ကူးခံရမှုမှ လွတ်မြောက်လာသော သူများအပါအဝင် နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ကလေးလုပ်သားများပပျောက်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်းတို့သည် အစီအစဉ်၏ ဦးတည်ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခု အစီအစဉ်သည် ရွှေ့ပြောင်းကလေးငယ်များနှင့် လူကုန်ကူးခံရမှုကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရသည့် ကလေးများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ဖြစ်သည့်အပြင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မည့် သတ်မှတ်လျာထား နယ်မြေဒေသများတွင် – အထူးသဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စယ်တစ်လျှောက်ရှိ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် ကလေးများအား ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့အကူအညီပေးခြင်း၊ ကလေးလုပ်သားများ ပပျောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

၂။ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးနှင့် ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ ရုပ်သံနှင့် သီချင်း ဗီဒီယို ထုတ်ဝေခြင်း

၃။ ကလေးသူငယ် ပြဇာတ် သင်တန်းများ

၄။ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးနှင့် ကလေးလုပ်သား အသိအမြင်ဖွင့် သင်တန်းများ

၅။ ကလေးသူငယ် အုပ်စု ကလပ်၊ မိဘနှင့် ကလေးသူငယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ၊ လူငယ်အုပ်စု ကလပ်များ ဖွဲ့ရန် တူရာအုပ်စုအလိုက် ပညာပေးခြင်းများ

၆။ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ အသိုက်အဝန်းများအတွင်းရှိ ကလေးများအား ဥပဒေဆိုင်ရာ အကူအညီအထောက်အပံ့များ ပေးခြင်းလည်း ယခု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပါသည်။

၇။ နိုင်ငံအဆင့်၊ ဒေသတွင်းအဆင့် နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး များ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။