Browsing: Visual Aids

Publication Visual Aids

Visual Aids
1

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာမွ  ၂၀၁၆ ခုနွစ္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးျခင္း သင္တန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေနြးပြဲမ်ားကိုပို႔ခ်ေပး လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္ တုိင္းနွင့္ျပည္နယ္အႏွံ႔မွ ေတာင္းဆိုလာေသာသင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးသြားရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားစြာရွိသည္။…

1 2