သက်တံ့မျက်ရည်

0

အစီရင်ခံစာ အနှစ်ချုပ်
ယခုအစီရင်ခံစာကို မြန်မာနိင်ငံအတွင်းရှိ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု ကွဲပြားနေသောသူများ ရင်ဆိုင် ခံစားနေရသော အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု အခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ထိုအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်စေရေး အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များကို အကြံပြု တင်ပြနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာအနှံ့အ့ပြားတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယခုတိုင် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဖက် ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ် အိမ်ထောင်ဖက် လက်တွဲဖော်များက အများဆုံးကျူးလွန်တတ်သော အကြမ်းဖက်မှုပုံစံဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသမီးအပေါ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု (Domestic Violence Against Women – DVAW) ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသော သူများထဲတွင် လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှု ကွဲပြားသောသူများလဲ ပါဝင်သည်။

အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ ရယူရန် – အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံ ရယူရန် – မြန်မာဘာသာ

Share.