အာဆီယံ

0

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ    ၁၉၉၇    ခုႏွစ္ကစၿပီး   အာဆီယံအသင္း ရဲ႕  အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အာဆီယံအသင္းရဲ႕ အ ေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ အေရးလႈပ္ရွားသူေတြၾကားမွာ ေလးေလးနက္ နက္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိခဲ့ၾကပါ ဘူး၊ ျမန္မာအေရးဆိုရင္ အာဆီယံ အသင္းက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ  မလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာရယ္၊ အာဆီယံလို႔ဆိုလိုက္ကထဲက စီးပြားေရးကိုသာ ၾကည့္တဲ့အသင္း ဆိုၿပီး ထင္ျမင္တာေတြရယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွ ေျပာဆိုစရာ ေနရာမရွိတာေတြရယ္ေၾကာင့္ အာဆီယံအသင္းနဲ႕  ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းခဲ့ၾကပါတယ္။

Share.