ကိုဗစ်နှင့် LGBTIQ ကျန်းမာရေး

လိင်စိတ်သဘောကွဲပြားသောသူတွေကလဲ…