လူသားရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ လက်စွဲ

ဤမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် ဝန်ထမ်းများ၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတာဝန်ရှိသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများအား တန်းတူညီမျှဆက်ဆံနိုင်ရန်၊ အကယ်၍ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦးက မညီမမျှဆက်ဆံခံရသည်ဟု ခံစားရပါက တင်ပြဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ယခုမူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ရည်ရွယ်ရေးသားထားပါသည်။

Attachment: အပှညွ့အစုံရယူရနွ

ကလေးသူငယ် ကာကွယ်ရေး မူဝါဒ

ကလေးသူငယ် ကာကွယ်ရေး မူဝါဒသည် တူညီသော တန်ဖိုးများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် ယုံကြည်မှုများ ချမှတ်ထားပြီး ကလေးများကို အကာအကွယ်ပေးရေး ကျွနု်ပ်တို့၏ သန္တိဋ္ဌန်ကို ပြည့်မှီစေရန် အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။ထို့အပြင် အောက်ပါ တို့ကိုလည်း ရည်ရွယ်ပါသည်။

က။ EQMM ၏ ဆောင်ရွက်ချက်နှင့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် တိုက်ရိုက် (သို့) သွယ်ဝိုက် ပါဝင်နေ သော ကလေးများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရန်။

ခ။ ဝန်ထမ်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် ထိတွေ့ပတ်သတ်နေသော ကလေးများကို လေးလေးစားစား၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ဆက်ဆံ ပြီး အကာအကွယ်ပေးကာ အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် စောင့်ရှောက်မှု ရှိမရှိကို သေသေချာချာ သုံးသပ်ရမည်။

Attachment: အပြည့်အစုံရယူရန်

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်းအပေါ် မူဝါဒ

Equality Myanmar ၏ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် အလုပ်ခွင်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့် လေးစားစွာဆက်ဆံခြင်း ခံရသောအခွင့်အရေးအပြင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်းမှ ကာကွယ်မှုရရှိနိုင် သောအခွင့်အရေးရှိကြသည်။ EQMM သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်းကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် တားဆီးခြင်း၊ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လေးစားမှုရှိသော ယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ယူသည်။ EQMM သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်းကြောင့် တိုင်ကြားမှုများ၊ သတင်းပေးပို့ခြင်းများနှင့် စွပ်စွဲချက်များကို မြန်ဆန်စွာနှင့် သင့်လျော်မှန်ကန်စွာ အရေးယူမှုဖြင့် တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် တားမြစ်ထားသော အပြုအမူတို့ကိုတားဆီးခြင်း၊ တင်းမာမှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်းများ နောက်ထပ်မဖြစ်စေရန် ဟန့်တားခြင်းနှင့် ထိုအပြုအမူများကြောင့် ပေါ်ပေါက် လာသည့် ရလဒ်များကို ဖြေရှင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ EQMMသည် အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမည်သည့် ကိစ္စမဆို သို့မဟုတ် တိုင်ကြားမှုကိုမဆို သတင်းပေးပို့ရန် တိုက်တွန်းအားပေးသည်။

ဤမူဝါဒသည် ဝန်ထမ်းများအား မည်သည့်အပြုအမူသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်ခြင်း (Sexual harassment) ဖြစ်သည်ကို အသိပေးရန်၊ ဤကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်မျိုး မပေါ်ပေါက်ရန် တားဆီးဖို့အတွက် EQMM သုံးစွဲသည့် နည်းလမ်းများဖော်ပြရန်နှင့် အကယ်၍ ဤကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်မျိုးပေါ်ပေါက်ပါက တရားမျှတသောနည်းစနစ်ဖြင့် ထိုအပြုအမူများကို အရေးယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

Attachment: အပြည့်အစုံရယူရန်

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲ

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးသည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လိုအပ်နေသည့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအတွက် ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤလက်စွဲစာအုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယခုလက်ရှိမူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုနားလည်နိုင်စေရန်၊ ထိရောက်မှုရှိစေရန်၊ လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင် တသမတ်တည်းရှိစေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

Attachment: အပြည့်အစုံရယူရန်

အဂတိလိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်သည့်မူဝါဒ

မူဝါဒဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်

ညီမျှညီမြန်မာ၏ အဂတိလိုက်မစားမှု ဆန်ကျင်သည့် မူဝါဒသည် လိုအပ်သလိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည့် စာတမ်းဖြစ်ပြီး ညီမျှခြင်းမြန်မာ၏ လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် တန်ဖိုးများအား ပိုမိုခိုင်မာမှုရှိစေမည့် စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။

Attachment: အပြည့်အစုံရယူရန်