အာဆီယံ

0

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ    ၁၉၉၇    ခုႏွစ္ကစၿပီး   အာဆီယံအသင္း ရဲ႕  အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အာဆီယံအသင္းရဲ႕ အ ေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ အေရးလႈပ္ရွားသူေတြၾကားမွာ ေလးေလးနက္ နက္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိခဲ့ၾကပါ ဘူး၊ ျမန္မာအေရးဆိုရင္ အာဆီယံ အသင္းက အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ  မလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာရယ္၊ အာဆီယံလို႔ဆိုလိုက္ကထဲက စီးပြားေရးကိုသာ ၾကည့္တဲ့အသင္း ဆိုၿပီး ထင္ျမင္တာေတြရယ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွ ေျပာဆိုစရာ ေနရာမရွိတာေတြရယ္ေၾကာင့္ အာဆီယံအသင္းနဲ႕  ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းခဲ့ၾကပါတယ္။

Share.

About Author

Leave A Reply